כשרות

בשר חלק:

בשר כשר אשר קיבל אישור לכך מהרבנות הראשית לישראל ובנוסף עומד בכל חומרת מר"ן בית יוסף ועבר תהליך של שריה מליחה והדחה. ניתן לאכילה.

בשר מוכשר:

בשר כשר אשר קיבל אישור לכך מהרבנות הראשית לישראל ועבר תהליך של שריה מליחה והדחה. ניתן לאכילה.

בשר לא מוכשר:

בשר כשר אשר קיבל אישור לכך מהרבנות הראשית לישראל ועדיין לא עבר את תהליך ההכשרה, ניתן לאכול לאחר צליה על האש.